Tuesday, August 4, 2015

රජයෙන් දුන්න නොමිලේ WIFI මෙන්න GOOGLE එකෙන් ලෝකෙටම බෙදන්න යනවා


හිතාගන්න ඔයාලා අලුත් රජයෙන් දුන්න WIFI කලාප ගැන, හිතාගන්න ඔයාලා WIFI හැම තැනම තියන නගරයක් ගැන, දැන් හිතන්න මේ දෙන WIFI එක නොමිලේම ඔයාලට ලැබෙනවා කියලා. පට්ට නේ . හි හි ඔන්න දැන් ගූගල් සමාගම අලුත්ම වැඩකට අත ගහලා මුළු ලෝකෙටම WIFI FREE දෙන්න ඉහතින් අපිත් ප්‍රර්ථනා කරමු ඉක්මනින්ම මේ වැඩේ සාර්ථක වෙන්න කියල ආ..

මෙයාලා මේක කරන්නේ කොහොමද බලන්නකෝ ....
How will the company do this?

Google-backed Sidewalk Labs will convert over 10,000 New York's old phone booths into ad-supported "Wi-Fi pylons." These booths will offer free wireless Internet access to anyone within 150 feet of radius.

Sidewalk Labs is leading a group of investors acquiring Control Group and Titan, companies working to cover New York City with Free, Superfast Wi-Fi service.

Besides offering free Wi-Fi, the booths are also intended to provide free cell-phone charging, free domestic phone calling and a touchscreen-based information hub that provides you everything you need to know about the city and transit directions, Bloomberg reported.

According to the report, each Wi-Fi pylon will deliver advertising on the sides through Titan's advertising network, which is expected to bring $500 million in ad revenue to the city over the next 12 years.

If this first trial in New York City proves to be a success, then the search engine giant will step forward to roll out similar programs in other cities around the world in the hopes to get the whole world online.

ඔයාලත් මේ පොස්ට් එකට කැමති නම් අපිට මෙතනින් ගිහින් පොඩි Support එකක් දෙන්න ඈ...
Monday, August 3, 2015

5G Mobile Networks to Offer Speed Up To 20Gbps - ENGLISH POST

5G-network-speed5G Mobile Networks to Offer Speed Up To 20Gbps .,.,.,.,.

While many of us are battling with the slow data access and still awaiting the roll-out of 4G Networks, the International Telecommunication Union (ITU) is already looking forward to the next generation of telecommunication network technology.
Yes folks, we are talking about the future 5G standard for mobile networking.
Since 5G standard is currently in the definition stage, the ITU has announced a timeline for a name, demonstration, and distribution.
During a conference held in San Diego from June 10th to 18th, 12 member delegation sat to draw up the specifications to be established for the upcoming 5G network standard and to set a roadmap as to how the objective will be achieved.

What's the Standard Data Speed for 5G Network?
When I talk about data speed, the ITU has decided that 5G compliant networks will have to provide apeak data speed of up to 20Gbps, which means it's 20 times faster than the peak speed specification (1Gbps) of 4G LTE networks.
For actual user speeds, this simply means a customer should receive an average Internet speed of between 100 and 1000 Mbps, which is somewhere between 10 and 100 fold increase over the typical 4G LTE speed of 10Mbps.
So, soon in future, you may be able to download a full-length High Definition movie to your mobile phone in just a matter of seconds. Moreover, video chats with friends will be so realistic that you will feel like you can touch the other person right through your phones screen.
Though 20 Gbps has been set as a standard data speed for 5G networks, security researchers from the University of Surrey achieved Record-Breaking data speeds with 5G wireless data connections back in February, achieving an incredible One Terabit per second (1Tbps) speed.
5G for IoT Devices
The specification for 5G networks also serves future internet-of-things (IoT) technologies. 5G will have to provide up to 100 Mbps average data transmission speed to over 1 Million IoT devices within the radius of 1 Km2.
"The vision for the 5G network and its global standardization schedule has been agreed based on our suggestion," a Korean Ministry official told the Korea Times. "This has shown that Korea is leading the world's mobile communications technology and related policies."
When will we get 5G?
The 5G network technology, which is still in the development stage, is expected to roll out between 2018 and 2020.
As for the formal naming scheme, 5G Networks will be called IMT-2020, similar to IMT-2000 for 3G Networks and IMT-Advanced for 4G Networks.
The final details for the 5G standard for mobile networking will be confirmed in October this year, following approval from the 193 International Telecommunication Union (ITU) member countries.
Although an early demonstration of 5G network speeds will be given at the 2018 PyeongChang Winter Olympic Games, South Korea, according to Korean officials.


ඔයාලත් මේ පොස්ට් එකට කැමති නම් අපිට මෙතනින් ගිහින් පොඩි Support එකක් දෙන්න ඈ...
Sunday, August 2, 2015

වින්ඩෝස් 8 වල Settings හදන්න එකම තැනකින් යමුද? 8.1 එකත් ඕකේ ආ ..


අපි අද ඔයාලට කියනවා වැදගත් දෙයක් ගැන.වින්ඩෝස් 7 වලදී හදුන්වාදුන් සෙටින්ස් අයිකන් එක වින්ඩෝස් 8 වලදී අතුරුදහන් නිසා අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද මේක හදා ගන්නේ කියලා


මුලින්ම අපි බලමු මොකද්ද මේ සෙටින්ස් අයිකන් එක කියන්නේ කියලා.කෙටියෙන් කිව්වොත් පරිගණකයේ එක එක තැන්වලදී හදාගන්න තිබෙන සෙටින්ස් එකම තැනකට ගෙනල්ලා පෙන්වන ශෝර්ට්-කට් අයිකන් එකයි.

කොහොමද මේක හදාගන්නේ ?

ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ෆෝල්ඩරයක් හදාගන්න.

දැන් ෆෝල්ඩරය Rename කරන්න මෙලෙස    Settings.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}


දැන් ඉහත අයිකනයේ දැක්වෙන ලෙස සෙටින් අයිකනය නිර්මාණය වී ඇත.එය open කලවිට පහත ලෙස පෙන්වයි. අදාල සෙටින්ස් වෙනස්කම් ලේසියෙන්ම මේ මගින් සිදුකල හැක.


ඔයාලත් මේ පොස්ට් එකට කැමති නම් අපිට මෙතනින් ගිහින් පොඩි Support එකක් දෙන්න ඈ...
Saturday, August 1, 2015

Micro:bit — A Pocket-sized Programmable Computer - ENGLISH POST
The BBC has unveiled the final design of the Micro:bit — a pocket-sized computer board designed to lure U.K. school children to embedded electronics.

The Micro:bit is essentially a codeable computer that lets kids get creative with technology. It measures 5cm by 4cm and will be available in different colors.

The idea behind the Micro:bit is to encourage young children to learn how computers work, and to get kids into programming and engineering at the young age.

What does this tiny little computer contain?

The Micro:bit, made in collaboration with ARM, Barclays, element14, Freescale, Lancaster University, Microsoft, Nordic Semiconductor, Samsung and the Wellcome Trust, contains:
A 32-bit ARM Cortex M0 CPU
Programmable Array of 25 red LEDs
Micro USB port through which it can be powered
Three input-output (I/O) Ring Connectors to hook it up to other kits and sensors
Bluetooth for connectivity
A 3V output connector to power external devices
A 20-pin edge connector
Two on-board buttons that can act as a game controller
A battery connector which connects to a separate AAA battery holder
An accelerometer to make a hi-tech spirit level
In-built Compass

The series of 25 programmable red LEDs lights is designed to help children get instant results, and its input/output (I/O) rings help connect other computing kit, including the Raspberry Pi, Galileo, Arduino, Kano and littleBits, to carry out more complex tasks.

The Micro:bit is programmed through a modified version of Microsoft's TouchDevelop Web-based coding environment. Microsoft also provided two coding languages – The text-based Microsoft TouchDevelop and a graphical coding language Microsoft Blocks.

The BBC Micro:bit is almost 18 times faster and about 600 times lighter than the original BBC Micro, which celebrated its 33rd birthday recently.

When would you get Micro:bit?

BBC is planning to distribute over 1 Million Micro:bit devices for Free to every Year 7 (11 or 12 year-old) child or equivalent at the school across the UK in October this year. 

By the end of this year, the general public will also be able to purchase Micro:bit. Although the cost has not been announced yet, Micro:bit will be cheap.

ඔයාලත් මේ පොස්ට් එකට කැමති නම් අපිට මෙතනින් ගිහින් පොඩි Support එකක් දෙන්න ඈ...
Friday, July 31, 2015

ඇත්තටම ඔයාගේ පෙනුම ඔයාගේ ඇත්ත වයස මද. ? Real Age !!!


හි හි මොකද කියන්නේ ඔයාගේ මුනේ පේන ඇත්ත වයස බල ගමුද? මෙහෙමයි ඉහතින් මේක වෙබ් සයිට් එකක් අපේ 4ටො එක කොයි වගේද කියල එය කීවට ඒක හරිම නම් නෑ එත් ඔයාලගේ එකත් බලාගෙන තියන එක හොඳයිනේ අපිව දකින ඇය අපි ගැන හිතන විදියත් වටිනවනේ නේද. එහෙනම් සයිට්  එකට යන්න පල්ලෙහා ලින්ක් එක පාවිච්චි කරන්න. එහෙනම් අපි ගියා ආයෙමත් අලුත් දෙයකින් හමු වෙමු. මට ආවේ හෙන නාකි වයසක් ෂිට් අප්සට් ආ ....ඔයාලත් මේ පොස්ට් එකට කැමති නම් අපිට මෙතනින් ගිහින් පොඩි Support එකක් දෙන්න ඈ...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Re Designed by Dilhan Padeniya - Premium Blogger Themes | Dil Computers Review